Chi nhánh Bà Rịa

99 Phạm Văn Đồng, Phước Nguyên, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu