CEO Đặng Quyền: ‘Mở nhà hàng trong mùa dịch: Không gì là không thể’

Tin tức